Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

 

Stránky BOXER AUTO můžete internetu navštívit, aniž byste nám sdělili, kdo jste a aniž byste nám o sobě poskytli jakékoliv informace. Za určitých okolností však od vás může provozovatel určité informace vyžadovat. V této části Vás chceme informovat o tom, jak použijeme Vaše údaje, pokud se rozhodnete, že nám je v různých situacích poskytnete, a to předtím, než nám je poskytnete. Při zadávání svých kontaktních údajů máte možnost sdělit nám, že si nepřejete být kontaktováni prostřednictvím těchto údajů. Takové přání budeme respektovat. Pokud nám poskytnete osobní údaje o jiné osobě, budeme předpokládat, že jste od nich obdrželi souhlas se zveřejněním těchto informací.

Pravidla použití osobních údajů

Níže uvedené odstavce podrobněji popisují, jakým způsobem smí provozovatel použít vaše osobní údaje a s kým je může sdílet. V závislosti na typu webových stránek BOXER AUTO, které navštěvujete, se na vás může vztahovat jeden nebo více odstavců.

Objednání produktů, registrace nebo jiné služby

Pokud z některé webové stránky BOXER AUTO něco požadujete, například registraci za člena, služby apod., použijeme údaje, které jste nám poskytli, ke splnění Vašeho požadavku. V souvislosti s transakcí vás rovněž můžeme kontaktovat jako respondenta v rámci našich průzkumů týkajících se spokojenosti zákazníků nebo pro účely průzkumu trhu.

Využití kontaktních údajů

Provozovatel může informace, které poskytnete provozovateli na určitých webových stránkách, použít pro marketingové účely. Tyto informace však nesmí být použity k zasílání spamů a jiných obtěžujících zpráv či dokumentů. Z tohoto důvodu provozovatel standardně neposkytuje třetím stranám e-mailové kontakty na své registrované uživatele s výjimkou situací, kdy s tím předem souhlasíte.

Nabídka pracovních příležitostí

V souvislosti s dotazem nebo žádostí o zaměstnání, nám můžete poskytnout informace o Vaší osobě ve formě životopisu. Provozovatel smí tyto informace použít v rámci sítě a souvisejících právních subjektů pro účely zvážení možnosti uzavření pracovního poměru s Vaší osobou. Tyto informace si uložíme pro účely budoucího použití, s výjimkou případu, kdy s tím vyslovíte svůj nesouhlas.

Další upozornění

V některých případech mohou specifické webové stránky BOXER AUTO obsahovat další upozornění, která se týkají jejich použití a metod zacházení s informacemi a která se na tyto webové stránky mohou vztahovat.

Spolupráce se třetími stranami

Provozovatel v některých případech používá dodavatele ke shromažďování, analýze a dalšímu zpracování informací jeho jménem. Je obvyklé, že provozovatel vyžaduje, aby tito dodavatelé nakládali s informacemi způsobem, který je v souladu s metodami a strategiemi provozovatele.

Soubory cookie, technologie Web Beacons a další

Od návštěvníků našich webových stránek někdy shromažďujeme anonymní informace, které nám pomáhají poskytovat kvalitnější služby zákazníkům. Například monitorujeme domény, ze kterých nás lidé navštěvují, nebo měříme aktivitu návštěvníků na webových stránkách BOXER AUTO. Činíme tak ovšem takovým způsobem, abychom zachovali anonymitu takto získaných informací. Provozovatel a společnosti, které pracují jeho jménem, mohou takto získaná data použít pro analýzu trendů a statistik, což nám pomáhá poskytovat kvalitnější služby zákazníkům. Při shromažďování osobních údajů v souvislosti s transakcí můžete extrahovat některé informace o dané transakci v anonymním formátu a kombinovat je s dalšími anonymními informacemi. Tyto informace se používají a analyzují pouze na souhrnné úrovni a pomáhají nám lépe porozumět trendům a vzorcům chování. Žádné z těchto informací nejsou prozkoumávány na individuální úrovni. Pokud nechcete, aby podrobnosti vaší transakce byly tímto způsobem použity, můžete zápis souborů cookie odmítnout. Anonymní informace zmíněné v předchozích odstavcích shromažďujeme prostřednictvím různých technologií, včetně technologie nazývané ”soubory cookie”. Soubor cookie je datový prvek, který může webová stránka poslat vašemu prohlížeči. Ten může soubor uložit na vašem počítači jako anonymní příznak, který identifikuje váš počítač, vás však nikoli. Některé stránky BOXER AUTO používají soubory cookie zasílané provozovateli nebo dodavateli třetích stran, nebo další technologie, jejichž cílem je poskytnout vám lepší služby při vašem návratu na webovou stránku. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás na přijímání souborů cookie upozorňoval, a tak vám umožnil rozhodnout se, zda je chcete přijmout. Můžete jej nastavit i tak, aby soubory cookie nepoužíval. V takovém případě se však může stát, že některé webové stránky nebudou správně pracovat. Některé webové stránky BOXER AUTO také mohou používat pro úpravu stránek a zajištění kvalitnějších služeb zákazníkům i technologie ”Web beacon”. Jestliže návštěvník na tyto stránky vstoupí, vygeneruje se anonymní záznam o návštěvě, který pak můžeme my nebo naši dodavatelé zpracovat. Tyto ”Web beacons” obvykle pracují ve spojení se soubory cookie. Jestliže nechcete spojovat vaše anonymní informace souboru cookie s vašimi návštěvami těchto stránek, můžete ve svém prohlížeči používání souborů cookie vypnout. Pokud používání souborů cookie vypnete, technologie ”Web beacon” a další technologie budou i nadále zjišťovat návštěvy na daných stránkách, avšak generované záznamy nebude možno spojovat s dalšími anonymními informacemi ze souborů cookie, takže budou ignorovány.

Online reklama

Provozovatel může sám nebo prostřednictvím třetích stran používat interaktivní online reklamu. V takovém případě BOXER AUTO nebo tyto třetí strany mohou shromažďovat a používat informace o návštěvnících, aby nám pomohli lépe porozumět, které nabídky, propagační akce a typy reklamy jsou pro naše uživatele nejatraktivnější. Shromážděné informace jsou shrnuty, není možné přiřadit je specifickým jednotlivcům.

Poskytnutí důvěrných informací v souladu se zákonem

Prosíme, abyste respektovali fakt, že za určitých okolností mohou osobní údaje podléhat vyzrazení v souladu s právními předpisy.

Odkazy na webové stránky jiných stran

Webové stránky BOXER AUTO mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných stran, avšak BOXER AUTO není odpovědná za metody ochrany soukromí nebo obsah webových stránek jiných stran.

Dotazy a připomínky

Máte-li jakékoliv dotazy, připomínky, návrhy či komentáře k tomuto prohlášení, prosíme, kontaktujte nás elektronicky nebo telefonicky.